Get Adobe Flash player
Švietimo įstaiga

Mokyklos adresas

Mokyklos g. 21,
Endriejavas,
Klaipėdos r., LT 96301.

Tel./faksas 8 46 445230
el.p.
endriejavm@gmail.com
endriejavm@takas.lt

Elektroninis dienynas
Mokyklos intranetas
Gali prisijungti tik registruoti nariai

  

2% parama mokyklai

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas yra įtvirtinta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė - iki 2% mokėtino pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą ūkio subjektą.

Jums nutarus 2% skirti mokyklai, reikia užpildyti specialią formą FR0512 ir pristatyti mokesčių inspekcijai.

Mokyklos rekvizitai:

Įm. kodas 191788789
Adresas: Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r.

ENDRIEJAVO PAGRINDINEI MOKYKLAI NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. REIKALINGAS MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJAS
Darbo krūvis: 1 etatas.
Reikalavimai pretendentams:
turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „D“ kategorijos kelių transporto priemones ir suteikiantį teisę vairuoti daugiau kaip šešiolika sėdimų vietų turinčias kelių transporto priemones.
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigos:
užtikrina mokinių ir kitų keleivių saugumą ir laiku atveža į paskirties vietas;
prižiūri autobusą, nustatytu periodiškumu jį paruošia ir pristato techninei apžiūrai;
suprantamai ir laiku pildo kelionės dokumentus, efektyviai naudoja eksploatacijai skirtas lėšas;
atlieka kitus darbus neviršijant nustatyto darbo laiko.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą priimti į darbą;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti „D“ kategorijos kelių transporto priemones, kopiją;
vairuotojo sveikatos medicininę pažymą;
gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami iki 2016-08-30 Endriejavo pagrindinėje mokykloje (Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r.).
Tel. 8 46 445230

Informacija apie priėmimą į laisvas darbo vietas

Endriejavo pagrindinei mokyklai reikalingas auklėtojo padėjėjas.
Reikalavimai:
• Darbštumas, tvarkingumas, iniciatyvumas;
• Sąžiningumas, pareigingumas, punktualumas;
• Meilė vaikams, kantrybė ir pozityvumas;
• Patirtis prižiūrint, dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais (privalumas)
Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
Pokalbis su pretendentais vyks 2016-08-22 9.00 val. Endriejavo pagrindinėje mokykloje, Mokyklos g. 21, Endriejavas.

Rugpjūčio mėnesio veiklos programa

Endriejavo pagrindinės mokyklos 2016m.rugpjūčio mėnesio veiklos programa

Informacija apie priėmimą į laisvas darbo vietas

2016-08-12 Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla skelbia konkursą laisvoms Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms eiti. Įmonės kodas 191788789, adresas Mokyklos g. 21, LT 96301 Endriejavas.
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos, teikiančios švietimo paslaugas, ūkio veiklą.
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybei taikomas bazinės mėnesinės algos koeficientas MMA–16. Koeficientas nustatomas atskiru direktoriaus įsakymu (priimant į darbą).
Pretendentams taikomi reikalavimai:

 •     Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
 •     Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 •     Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos ūkinę veiklą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su   Viešųjų pirkimų bei Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais.
 •     Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
 •     Gebėti dirbti komandoje.
 •     Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu.
 •     Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 •     Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).
 •     Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.
 •     Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 •     Gyvenimo aprašymą.
 •     Privalumų sąrašą.
 •     Užpildytą pretendento anketą (Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 priedas) (2 priedas).

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo  Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinėje mokykloje adresu: Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r., 29 kab.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Informacija teikiama tel. (8 46) 445230.
 

Darbo pasiūlymas

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinei mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingas(-a) pradinių klasių mokytojas(-a) (neterminuota darbo sutartis, darbas trečioje klasėje).

Darbo užmokestis – pagal tarifikaciją. Užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių  darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Reikalavimai:
•    Pretendentas (-ė) turi atitikti  LR Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus.
•    Puikūs bendravimo įgūdžiai su pradinių klasių mokiniais bei tėvais.
•    Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
•    Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
•    Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.
•    Ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų išmanymas.

Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Motyvacinis laiškas.
6. Pažyma iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (pagal  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 str. 4 p. reikalavimus).
7. Gali būti pateikiama: rekomendacijos, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą pažymėjimas.

Dokumentai su nuoroda „Pradinių klasių mokytojas (-a)“ pateikiami iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. 15 val., siunčiant el. paštu endriejavm@takas.lt, registruotu laišku (Mokyklos g. 21, LT 96301 Endriejavas, Klaipėdos r.) arba į mokyklos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu. Atrankos pokalbiai vyks nuo rugpjūčio 12 d. individualiai suderintu laiku.
 

Mokykloje įkurta jaunųjų savanorių gaisrininkų grupė

Birželio 18 dieną keturi Endriejavo pagrindinės mokyklos moksleiviai – aštuntokai Kornelijus Burba, Astijus Burba, Henrikas Kubilius ir dešimtokas Irmantas Sauserys – tapo teisėtais savanoriais ugniagesiais.
Gegužės mėnesį mokykloje apsilankė Klaipėdos r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Stanislovas Virbauskas ir mokyklos administracijai pateikė pasiūlymą – įkurti jaunųjų savanorių ugniagesių grupę. Žinoma, visų pirma mokiniai buvo supažindinti, kas gali tapti savanoriu ugniagesiu, kas tai yra prevencinis darbas, kokie tolimesni veiklos tikslai ir uždaviniai. Keturi mokiniai parašė prašymus, o renginio „Gyvenkime saugiai padedant savanoriams ugniagesiams“, kuris vyko prie Kapstato ežero, jiems buvo įteikti pažymėjimai ir ugniagesių-gelbėtojų uniformos. Jaunieji savanoriai vykdys prevencinę švietėjišką veiklą Endriejavo seniūnijoje.
Norisi tikėti, kad tiek padovanota uniforma, tiek pažymėjimas, tiek netradicinė veikla suteiks  vaikinukams noro bei atkaklumo sąžiningai vykdyti įsipareigojimus ir, ką gali žinoti, įkvėps pasiryžimą su garbinga ugniagesio profesija nesiskirti visą tolesnį gyvenimą. Žinoma, tiesiog nebūtų galima apvilti iniciatorių, kurie mumis pasitikėjo ir Endriejavo pagrindinėje mokykloje įkūrė jaunųjų savanorių ugniagesių grupę – pirmą tokią grupę  Klaipėdos rajone!

Laima Kazragienė